VIDEO! Uuring: Tallinlastele meeldib elektritransport, eriti kiidavad ühistransporti noored

 Linn kavatseb ühistranspordi kasutajate ohutuse nimel tuua sarnaselt kevadise viiruselaine-ajaga liinile hulgaliselt lisabusse, et liikluse tippaegadel võimaldada inimestel mugavamalt ja ohutumalt ühistranspordiga liikuda.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Uuring: Tallinlastele meeldib elektritransport, eriti kiidavad ühistransporti noored

Priit Liiviste

Värskest uuringust selgus, et pealinlastele meeldib elektritransport ja eriti kiidavad ühstransporti noored. Linn kavatseb ühistranspordi kasutajate ohutuse nimel tuua sarnaselt kevadise viiruselaine-ajaga liinile hulgaliselt lisabusse, et liikluse tippaegadel võimaldada inimestel mugavamalt ja ohutumalt ühistranspordiga liikuda.

"Teenusepakkujana on meie jaoks oluline teenusega rahulolu tase, mis on väga kõrge - tervelt 82% kõigist ühistranspordi kasutajatest on TLT teenusega rahul, ent igapäevastest sõitjatest on rahul koguni 95% ja noorte seas vanuses 15-19 aastat on rahulolu lausa 96%," ütles Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimees Deniss Boroditš

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) viis koostöös Turu-uuringute AS-iga juba 21. korda läbi iga-aastase Tallinna ühistranspordi rahulolu uuringu, mis näitas, et lõviosa linlastest on ühissõidukite teenusega rahul ning enam kui kolmandik autoga liiklejaid kaalub uuringu tulemuste alusel tõsiselt võimalust üle minna ühissõidukitega liiklemisele.

Boroditši kinnitusel on rahulolu-uuringu olulisemaks sõnumiks, et vaatamata koroonakriisist tulenevale pingelisele olukorrale suudab ettevõte pakkuda kõrgemal tasemel ühistransporditeenust.

"TLT suutlikkust tagada Tallinna ühistranspordi toimimine järjepidevalt kõrgel tasemel tõestab linlaste soosiv suhtumine meie jõupingutustesse ühissõidukite desinfitseerimisel ja puhastamisel, veeremi uuendamisel ning plaanipõhise ja kliendisõbraliku avaliku veo korraldamisel," ütles Boroditš. Kogutud andmed aitavad TLT juhi sõnul kaardistada linlaste ootusi ning kavandada ühistranspordi tulevikuplaane, muutmaks seda veelgi atraktiivsemaks ning kasutajakesksemaks.

Uuringu tulemuste põhjal kasutab ühistransporti 76% pealinna elanikest.  Kõige sagedasema kasutusega ühistranspordi liik on buss, millel on igapäevaseid kasutajaid 36%, millele järgnevad troll (10%) ja tramm (9%). Võrreldes 2018. aasta uuringuga on suurenenud jalgsi liikujate osakaal ja seda valdavalt kesklinna piirkonnas, mis on otseselt seotud koroonaviiruse levikuga.

Loodusäästlikud ühissõidukid võimaldavad autode kasutamist vähendada

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul näitas uuring, et Tallinn liigub ühistransporti investeerides õiges suunas ning kindlasti jätkatakse samal kursil.

"Uuringu tulemuste järgi lubas 37% autoga liiklejaid tõsiselt kaaluda ühistranspordile üleminekut, kui nende igapäevasel teekonnal oleks vähem ümberistumisi, 21% vahetaks auto bussi või trammi vastu, kui intervallid oleksid väiksemad ning 20% kasutaks ühistransporti, kui peatus asuks kodule lähemal," märkis Novikov.

"Teiste sõnadega oleme me õigel teel ning jätkame tööd liikluskoormuse vähendamiseks, mis omakorda aitab säästa ka meie keskkonda."

Uuringust selgus ka, et Tallinna ühistranspordikasutajatest pooldab elektribusse 70%, uute trammiühenduste rajamist 67% ja biogaasi kasutavaid busse 61% uuringus osalejatest. Keskkonnasõbralike ühissõidukite eelistajatele on heaks uudiseks kindlasti see, et TLT testib ka erinevaid elektribusse, mis võiks juba lähiaastatel jõuda linlaste kasutusse. Samuti toimub sel aastal üleminek biogaasil sõitvatele bussidele – tänavu on Tallinna jõudnud juba 100 taastuvkütusel sõitvat bussi, mis on välja vahetanud senised kõige vanemad bussid. Bussipargi uuendamine aga jätkub, sest TLT eesmärk on ettevõtte juhi sõnul aastaks 2025. minna üle keskkonnasõbralikele ühissõidukitele ning 2035. aastaks elektripõhisele transpordile.  

Puhtad ja desinfitseeritud ühissõidukid hakkavad sõitma tihedama graafikuga

"Teenusepakkujana on meie jaoks oluline teenusega rahulolu tase, mis on väga kõrge - tervelt 82% kõigist ühistranspordi kasutajatest on TLT teenusega rahul, ent igapäevastest sõitjatest on rahul koguni 95% ja noorte seas vanuses 15-19 aastat on rahulolu lausa 96%," rõhutas Deniss Boroditš, kelle sõnul tuleb selle tulemuse eest tunnustada kõiki TLT sõidukijuhte ja reisijaid.

Rahuloluuuringust selgus, et enim ollakse rahul trammiliiklusega (87% vastajatest), bussidega on rahul 78% ja trollidega 62% vastajatest. Boroditši hinnangul mõjutab rahulolu taset tõenäoliselt nii sõidukipargi uudsus kui ka sõidugraafik.

"Arvestades, et pealinna trammipark on suures osas uuenenud  ning liinil olevad sõidukid värskenduskuuri juba läbinud, aga bussipargi uuendus alles algas, on rahulolu mõningane erisus igati mõistetav," nentis ta.

Räpased ja haisvad ühissõidukid on kauge minevik ja uuringus osalenud reisijad kinnitasid seda – kõige enam hindavad ühissõidukitega reisijad trammide puhtust (80%) ja busside puhtust (73%). 

"Puhtusega rahulolule on kindlasti kaasa aidanud nii puhastusgraafikute tihendamine kui ka see, et pikemalt liinil olnud vanemates bussides oleme istmekatteid ja busside sisemust värskendanud, võttes kasutusele materjalid, mida saab paremini hooldada. Kindlasti jätkame vanemate sõidukite sisemuste värskendusega ning nii viiruste perioodil kui ka muidu kontaktpindade sagedase puhastusega,"  märkis Deniss Boroditš.

Linn kavatseb ühistranspordi kasutajate ohutuse nimel tuua sarnaselt kevadise viiruselaine-ajaga liinile hulgaliselt lisabusse, et liikluse tippaegadel võimaldada inimestel mugavamalt ja ohutumalt ühistranspordiga liikuda.

"Järgmisel kahel nädalal, 7.-11. detsembrini ja 14.-18.detsembrini lisatakse  tööpäevade tipptundidel suurema täituvusega liinidele kokku kakskümmend üks lisabussi. See tähendab, et tipptundidel hakkavad hajutamise eesmärgil reisijaid teatud liinidel teenindama korraga kaks bussi. Ma usun, et see aitab kindlasti leevendada viirusohtu ja tagada reisijatele paremad võimalused distantsi hoidmiseks," ütles abilinnapea Andrei Novikov, kelle sõnul  tähendab lisabusside kaasamine tööpäeviti ca 2800 täiendavalt läbitavat liinikilomeetrit.

Tallinna ühistranspordi rahulolu uuring viidi läbi koostöös Turu-uuringute ASiga. Koroonakriisist lähtuvalt viidi küsitlus läbi kahes etapis, märtsis ja septembris 2020 silmast-silma intervjuupõhise küsitlusena. Küsitlusele vastas 500 Tallinna elanikku. Uuringu tulemused on laiendatavad Tallinna vastavaealisele elanikkonnale ja võrreldavad varasemate aastate tulemustega. Kokkuvõtvalt selgitas uuring, et TLT ASi maine on sõitjate silmis kõrge. Ettevõtet peetakse arenevaks, ajaga kaasas käivaks, linlaste vajadusi arvestavaks ning avatuks.

 

 

 

Laadimine...Laadimine...