2 kommentaari

§§§

Vasta kommentaarile

https://www.err.ee/1069838/reinsalu-hadaolukorras-voidakse-piirata-inimoiguste-konventsioonis-tagatud-oigusi

ei midagi erilist postitas:

Riigikogu, võttes 13. märtsil 1996. a vastu seaduse “Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kait­­se konventsiooni ja selle lisa­proto­kollide ratifitseerimisest”, tegi reservatsiooni, et konventsiooni ja selle lisaprotokollide sätted ei laiene Eestis omandireformi seadustele!
Sellega seadustati Ees­tis euroopalike inimõiguste ja põhivabaduste rikkumine oman­­direformi läbiviimisel.

Laadimine...Laadimine...