Uuring: Eesti e-ostlejad väldivad lojaalsusprogramme

DPD Baltikumi äriarenduse juht Margot Heinsalu selgitas, et DPD uurib igal aastal põhjalikult e-ostlejate käitumist ja harjumusi ning eelkõige pannakse suurt rõhku just regulaarsetele ostlejatele.

Uuring: Eesti e-ostlejad väldivad lojaalsusprogramme

Toimetaja: Toomas Raag

Eesti regulaarsed e-ostlejad ehk internetist iga kuu vähemalt ühe ostu tegevad inimesed teevad kõikidest Eesti e-ostudest tervelt 88%. Neist 65% valib e-poode sotsiaalmeedia ja mõjutajate soovitusel ning võrreldes ostlejatega mujal Euroopas on nad üle kahe korra vähem registreerinud ennast kauplejate lojaalsusprogrammidesse, selgub kulleri- ja logistikaettevõtte DPD üleeuroopalisest uuringust.

DPD Baltikumi äriarenduse juht Margot Heinsalu selgitas, et DPD uurib igal aastal põhjalikult e-ostlejate käitumist ja harjumusi ning eelkõige pannakse suurt rõhku just regulaarsetele ostlejatele.

"Kuigi Eestis moodustavad inimesed, kes teevad iga kuu vähemalt ühe e-ostu kokku 38% kõikidest internetist ostlevatest inimestest, siis see hulk inimesi vastutab tervelt 88% kõikide Eestis tehtud füüsiliste kaupade e-ostude eest. Seega on regulaarsed e-ostlejad väga oluline sihtgrupp, kelle järgi e-kauplejad ja meie kauba transportijana oma tegevust planeerime,“ lausus Heinsalu.

Kuna DPD uuring on teostatud enne koroonaviiruse kevadist levikut, siis praeguseks on regulaarsete e-ostlejate hulk tõenäoliselt veelgi kasvanud, sest piirangute tõttu tõusis internetist kaupade tellimise maht hüppeliselt.

Kui varasematel aastatel olid Eesti regulaarsete e-ostlejate ja Euroopa regulaarsete e-ostlejate harjumuste vahel suuremad käärid, siis nüüdseks on harjumused küllaltki sarnased. Suurem erinevus tuli välja näiteks lojaalsusprogrammidesse registreerumisel. Kui Euroopas on teinud seda 31% e-ostlejatest, siis Eestis kõigest 12%.

Pakiautomaatide ülekaalukas eelistamine

Kõige suuremaks erinevuseks on endiselt Eesti e-ostlejate puhul pakiautomaatide ülekaalukas eelistamine. Eestis soovib esimese valikuna pakiautomaati tellimist 84% e-ostlejatest, Euroopas 13%. Euroopas on muidugi pakiautomaatide võrgustik tunduvalt vähemarenenud, kuigi eestlaste pakiautomaatide eelistus on just aidanud pakiautomaatide võrgustikul kasvada. 

"Väike erinevus tuli välja ka e-poodide valimise osas. Eesti regulaarsetest e-ostlejatest 65% valib veebisaite sotsiaalmeedia ja mõjutajate soovituste põhjal. Euroopas teeb seda 60% regulaarsetest e-ostlejatest,“ lisas Heinsalu.

Veel selgus uuringust, et 53% Eesti regulaarsetest e-ostlejatest leiab, et internetist ostetud kauba tagastamine oli lihtne ning 7% ostlejatest on oma viimase tellimuse ka tagastanud. Euroopas on kauba tagastanud 9% regulaarsetest e-ostlejatest.

74% Eesti e-ostlejatest jagas või avaldas pärast ostu ka tagasisidet. "Iseenesest on see päris huvitav tulemust, kui arvestada eestlaste tagasihoidlikkust. Euroopas on näiteks see sama näitaja 70%,“ lausus Heinsalu. 

Entusiastid, nautlejad ja ökoostlejad

E-ostlejate eelistuste ja harjumuste veelgi paremaks eristamiseks on DPD uuringu tulemustest lisaks ka selgunud, et üldjoontes võib kõik e-ostlejad jagada kolme peamise profiili vahel:  ostlemisentusiastid, elunautlejad ja ökoostlejad. 

Vastavad profiilid moodustusid vaadeldes erinevaid inimgruppe, kelle käitumismustrid on sarnased ja ennustatavad. "Tänu sellisele segmenteerimisele saame märksa selgemat aimdust, mis teatud gruppe täpselt motiveerib ja kuidas e-kauplejad ja meie transpordipartnerina neid soove rahuldada saame,“ märkis Heinsalu.

Kui ostlemisentusiastidele on kõige olulisem ostu ja transpordi mugavus, siis elunautlejad on on e-ostlemise enda jaoks avastanud hiljuti. Nad on väga aktiivsed ja otsivad viise, kuidas oma elu kergemaks teha ning e-ostlemine pakub neile seda võimalust. Ökoostlejad teevad aga e-oste ebaregulaarsemalt ning nad tunnevad muret oma keskkonnajalajälje pärast. Seepärast on nad ka valivamad ning on valmis maksma rohkem n-ö roheliste teenuste eest.

DPD grupi e-poodlemise baromeetri raport on suurim e-kaubanduse uuring, mida viiakse läbi aastast 2016. Anonüümsed intervjuud viidi läbi 24 255 osalejaga 21 Euroopa riigis, sealhulgas Eestis. Valimisse kuulusid alates 18-aastased inimesed, kes eelmisel aastal olid teinud vähemalt ühe füüsilise eseme ostu veebis. 

Laadimine...Laadimine...