Linnameedia püsib eurovalimistel erapooletuna

Linnale kuuluvad ajalehed Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal kandideerijate juhtkirju, arvamuslugusid, fotosid jm ei avalda.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv foto

Linnameedia püsib eurovalimistel erapooletuna

Linnale kuuluvad ajalehed Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal kandideerijate juhtkirju, arvamuslugusid, fotosid jm ei avalda.

Linn kehtestas oma väljaantavates ajalehtedes Euroopa Parlamendi valimiste kajastamise põhimõtted. Väljaanded säilitavad erapooletu hoiaku ning kõigile kandideerijatele kehtivad võrdsed tingimused. Kandideerijate artikleid ega fotosid valimiskampaania ajal linna ajalehtedes ei avaldata. Valimistel kandideerivad ajalehtede koosseisulised töötajad väldivad oma materjalides selgelt ja ühemõtteliselt valimistega seonduvat temaatikat. Valimiskampaania perioodil võib kandidaate ajalehtedes esinejate ja intervjueeritavatena esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel möödapääsmatult vajalik ning seotud kandidaadi igapäevase tööga, seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist.


Valimisprogramme võib lehtedes valimisperioodil tutvustada, andmata neile hinnanguid ja tegemata eelistusi. Kandideerijatele võib anda sõna võrdsetel ja võrreldavatel alustel, luues neile võimaluse omavahel debateerida või tutvustada oma seisukohti.


Väljaanded võivad jagada praktilist infot valimistel kandideerijate ja valimistoimingute kohta. Ajalehtedes edastatakse vabariigi valimiskomisjoni, linna valimiskomisjoni jt valimiste korraldajate ametlikke teateid.


Linnaosade ajalehtedes avaldatakse valimisreklaame kehtestatud hinnakirja alusel. Ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ei avaldata ei tasulist ega tasuta valimisreklaami.


SA Tallinna Televisioon nõukogu kehtestab Euroopa Parlamendi valimiskampaania kajastamise korra Tallinna Televisioonile oma otsusega ning selle järgimise eest vastutab televisiooni juhatus.


Põhimõtted kehtivad linna väljaannetes 6. aprillil kella 18-st 26. mail kella 20-ni.

Laadimine...Laadimine...