Riigikohus ei rahuldanud Strideri kaebust valimiskomisjoni peale

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata Roy Strideri kaebuse, milles kaebaja palus tunnistada kehtetuks Eesti Brüsseli saatkonna hääletamistulemused ja korraldada Brüsselis uus hääletamine.

Pilt: Scanpix

Riigikohus ei rahuldanud Strideri kaebust valimiskomisjoni peale (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata Roy Strideri kaebuse, milles kaebaja palus tunnistada kehtetuks Eesti Brüsseli saatkonna hääletamistulemused ja korraldada Brüsselis uus hääletamine.

Riigikohtu hinnangul ei mõjutanud Brüsselis hääletamise korraldamisel toimunud õigusrikkumine valimistulemust, edastas riigikohus BNS-ile.

Riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Roy Strideri isikunimi oli kuni 8. veebruarini Raul Sillaste. Brüsseli saatkonnas 17. veebruaril toimunud hääletamisel oli valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekirjas ekslikult kaebaja endine isikunimi. Pärast eksimuse avastamist trükiti saatkonnas välja kandidaatide parandatud nimekiri, kus nimi Raul Sillaste oli asendatud Roy Strideriga. Uue kandidaatide nimekirja kasutuselevõtu ajaks oli saatkonnas käinud hääletamas kaks inimest.

Vabariigi valimiskomisjon rahuldas Roy Strideri kaebuse ja tunnistas kandidaatide nimekirja uuendamata jätmise seadusevastaseks. Samas jättis komisjon rahuldamata kaebaja taotluse tühistada hääled, mis olid antud parandamata nimekirja alusel.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul ei mõjutanud Brüsseli saatkonnas toimunud rikkumine hääletamistulemust oluliselt, kuna valimistulemus sellest ei muutunud. Ka kahe hääle lisandumine kaebaja poolt antud häälte arvule ei oleks taganud kaebajale kohta riigikogus. Samuti poleks teda registreeritud riigikogu asendusliikmete nimekirjas.

Riigikogu liikmed registreeritakse ja valimistulemused kuulutatakse välja pärast seda, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui kõikide esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Riigikogu 2019. aasta valimistega seoses on riigikohtule neljapäevaks esitatud kaheksa kaebust, millest seitse on lahendatud. Juhul, kui vabariigi valimiskomisjonis lahendatavad vaidlused jõuavad ka riigikohtusse, on riigikohtul nende lahendamiseks aega seitse tööpäeva.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...