SEGADUS ALLKIRJADEGA? Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

"Esimest korda tekkis tänavu e-hääletuste tulemusi vaadates kahtlus, et Reformi mäekõrgune ülekaal kõigi teiste ees ei ole päris loogiline," teatas Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik ja lisas, et kuna esimesel häälte lugemisel polnud allkirja, siis oleks nende häälte arvu saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. "See asi tuleb kogu rahva ees selgeks teha, kas ja mis seal tehtud on!"

Pilt: Scanpix

SEGADUS ALLKIRJADEGA? Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist (10)

Toimetaja: Moonika Tuul

"Esimest korda tekkis tänavu e-hääletuste tulemusi vaadates kahtlus, et Reformi mäekõrgune ülekaal kõigi teiste ees ei ole päris loogiline," teatas Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik ja lisas, et kuna esimesel häälte lugemisel polnud allkirja, siis oleks nende häälte arvu saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. "See asi tuleb kogu rahva ees selgeks teha, kas ja mis seal tehtud on!"

Elurikkuse Erakond edastas Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemise ja korduslugemisega.

Elektroonilised hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli allkirjaga 4. märtsil kell 14. Kuna esimesel lugemisel 3. märtsi õhtul ei allkirjastatud tulemusi, siis ei saa olla ka kindel, et need on samad teisel lugemisel saadud tulemusega, mis allkirjastati.

Oma silmaga vaadata e-häälte lugemist

Elurikkuse Erakond soovib e-häälte korduslugemist, mille juures saaks viibida ja veenduda häälte arvu õigsuses. Selleks on vaja lugeda esialgselt kõik hääled uuesti üle ning võrrelda neid 4. märtsi tulemustega, mis allkirjastati ja mis avaldati valimiste infosüsteemis.

"Esimest korda tekkis tänavu e-hääletuste tulemusi vaadates kahtlus, et Reformi mäekõrgune ülekaal kõigi teiste ees ei ole päris loogiline," ütles endine Riigikogu korruptsioonikomisjoni esimees Artur Talvik.

"Asusime asja lähemalt uurima ning tuli välja, et esimesel lugemisel polnud allkirja ja seda oleks siis tagantjärgi saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. Nii need asjad ikkagi käima ei peaks ning kuna tegemist on ikkagi väga olulise hulga häältega, mis üle interneti anti ja mille ülelugemine ja kontrollimine on sisuliselt võimatu või väga raske, siis siin pole mingit teist variantigi, see asi tuleb kogu rahva ees selgeks teha, kas ja mis seal tehtud on!"

"Elurikkuse Erakonnal ei ole ilmselt siin midagi suurt võita ja me ei tee seda ainult enda pärast. Meie erakonna toimimine sõltub suuresti digiallkirjastamise usaldusväärsusel, sest me hääletame ju asju samamoodi pidevalt CitizenOS platvormil ja seetõttu peab pidevalt jälgima, et IT süsteemide kaudu ei saaks keegi meelevaldselt tulemustega manipuleerida. See on palju suurem skandaal Eesti jaoks, kui pangandus ja dopingud, kui selgub, et häälte lugemisel tulemused ei klappinud. Miks ei olnud esimesel tulemusel digiallkirja, mis oleks kinnitanud, mis kell täpselt need lukku löödi sellisel kujul? Meie ja ma arvan et ka kogu Eesti rahvas tahab sellele küsimusele selget vastust ja ma arvan, et häälte uuesti ülelugemine on siin ainus variant ning selle juures peaks viibima kõikide erkondade ja ka korrakaitse organite esindajad."

Valimisteenistus: e-häälte lugemine toimus protseduurireeglite järgi

Kui Elurikkuse Erakond (ERE) heidab õhku kahtluse e-häälte lugemise korrektsuse osas, siis riigi valimisteenistus kinnitab, et rikkumisi selles osas polnud, vahendas BNS. 

Vabariigi valimiskomisjonis (VVK) tuleb Elurikkuse Erakonna valimiskaebus kindlasti arutlusele. "Küll aga soovib riigi valimisteenistus täpsustada, et kõik toimingud toimusid seaduse ja ettenähtud protseduuride kohaselt. Riigikogu valimise seaduse paragrahv 60.1 lg 10 näeb üheselt ette, et riigi valimisteenistuse juht allkirjastab tulemused pärast tervikluse kontrolli, mis toimus esmaspäeval kell 10," märkis valimiste meedianõunik. 

Pühapäevase faili korrektsuse tagab, et see on signeeritud VVK liikmetele jagatud kaartidega. Pühapäevase ja esmaspäevase faili samasust kontrollitakse. "Kõik toimingud nii pühapäeval kui ka esmaspäeval olid avalikud ja toimusid audiitorite, vaatlejate ja külaliste silme all," selgitas nõunik. 

10 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...