2 kommentaari

polüglott

Vasta kommentaarile

https://www.err.ee/1217119/sveta-grigorjeva-mulle-tundub-et-tanases-eestis-peab-valima-poole
Mis mind kõige rohkem üllatas, oli ikkagi see valuline reaktsioon sellele niinimetatud eestivene teemale. Mind üllatas, kui hell teema see endiselt on.
Võtame selle kõige rohkem tsiteeritud, ja mulle tundub, et ka kõige rohkem valesti tõlgendatud tsitaadi: "Eesti on väga kaugel riigist, kus ühest lihtsast tööliste poolt üleskasvatatud müüjatüdrukust võib saada peaminister, veel vähem president, eriti kui selle tüdruku nimi on Maša, Vera või Sveta". Ja see ei ole miski, mida Sveta Grigorjeva nägi ühel ööl unes ja mõtles, et panen kirja, et Eesti avalikkust närvi ajada. Ei – me võime vaadata ka lihtsalt statistikat – täpselt nii ongi. Vene emakeelega pered teenivad vähem – neil ei ole sama ligipääsu konkurentsivõimelisele haridusele, ja segregatsioon, nagu on Sirbis Kristiina Kokk kirjutanud, on nõiaring. Sellest välja tulla on väga raske.
-----------
Võtame näiteks Venemaa, kus ilma vene keele oskuseta pole eestlasel võimalik riigi kodakondsust saada, rääkimata tasuvast töökohtast. Lisaks peab teadma Venemaa ametlikku ajalugu. Nõukogude Venemaal oli lühikest aega ametlikuks keeleks ka jidiš & ingliš, sest Läänest saabunud punakomissarid ei osanud vene keelt.
EL-i teistes riikides elavad venelased räägivad kas sealset riigikeelt või inglise keelt. Ajutistel lihttöölistel keeleoskus pole vajalik, sest nad otseselt sealsete võimudega ei suhtle, vahendajateks on keelt valdavad ja seega paremini tasustatud brigadirid ja töödejuhatajad.
Aga nimedest sedagi, et ka eesti, skandinaavia, vene jne nimedega isikutel on Eestis võimalik leida tööd teatud sektorites, kus töökeeleks on inglise keel. Eestis on ka neid firmasid, kus töökeeleks on vene keel, normdokumentide täitmine ja suhtlus riigi esindajatega toimub aga eesti keeles. Sinna tööle asuv eestlane peab oskama ka vene keelt.

mõtlev inimene

Vasta kommentaarile

Raadio Kukus kõlab jõulutervituseks ka see, kuidas illuminaadid ja globalistid sulgesid eestlase kamapudise suumulgu maskiga.
Jäetakse aga mainimata vähemuse olukord, sest mask segab ka mineti tegemist!
Mõistagi tunnustatakse ka parteid & valitsust, sest see võimaldab leninlikult kõigil ministriametit proovida.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kama
https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_sex

Laadimine...Laadimine...