Haaberstis tunnustati linnaosa haridustöötajaid

Haabersti linnaosa tunnustuskonkursiga sooviti tunnustada neid haridusvaldkonna töötajaid, kelle töö on olnud tähepelanuväärne ja oluline Haabersti lastele ja noortele.

Haridus Tallinn

Haaberstis tunnustati linnaosa haridustöötajaid

Toimetaja: Sandra Lepik

"Seoses koroonaviiruse levikuga on keeruliseks kujunenud õppeaastal tulnud uute õppimisvõimalustega kohaneda nii hariduströötajatel, lastel kui ka lapsevanematel," ütles Haabersti linnaosavanema ülesannetes olev linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov. 

Haabersti linnaosavalitsus kuulutas jaanuaris välja tunnustuskonkursi, et vabariigi aastapäeva eel tunnustada linnaosa haridustöötajaid. Tunnustuskonkursile esitati kuues kategoorias 71 taotlust, mille seast valis komisjon välja parimad.  

Siljanov sõnas, et tunnustuskonkurssi on linnaosas korraldatud juba mitmeid aastaid ning traditsiooniliselt on sel puhul toimunud ka tänuvastuvõtt, kuid seoses piirangutega tuli seekord tunnustusauhinnad üle anda personaalselt ning kõiki ohutusmeetmeid järgides. "Haabersti linnaosas on 5 kooli ja 10 lasteaeda, kus töötab üle 700 haridustöötaja. Seoses koroonaviiruse levikuga on keeruliseks kujunenud õppeaastal tulnud uute õppimisvõimalustega kohaneda nii hariduströötajatel, lastel kui ka lapsevanematel," ütles Siljanov. 

Haabersti linnaosa tunnustuskonkursiga sooviti tunnustada neid haridusvaldkonna töötajaid, kelle töö on olnud tähepelanuväärne ja oluline Haabersti lastele ja noortele. "Vaatamata väljakutseterohkele aastale on Haaberstis kriisiolukorraga hästi toime tulnud nii lasteaia- ja koolijuhid, õpetajad kui ka õpilased," ütles Siljanov ning lisas, et valikut tublide haridustöötajate vahel teha oli väga raske, sest väärikaid kandidaate oli palju. "Ma soovin siiralt tänada kõiki linnaosa haridustöötajaid, et te aitate kaasa meie linnaosa laste ja noorte kujunemisele," jätkas Siljanov.   

Haabersti aasta haridusjuhi tiitli pälvis Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi direktor Olga Barabaner. Barabaner on Mustjõe Gümnaasiumi direktor alates 2013. aastast. Tema juhtimisel on kool märgatavalt muutunud – tüüpilisest vene koolist on tänaseks saanud Euroopa ühisväärtustel põhinev venekeelne kool Eestis. Olga on kaasaaegse tööle lähenemisega koolijuht. Ta lähtub alati eelkõige õpilaste vajadustest. Viimase aasta jooksul on koolis toimunud tõeliselt suured muudatused. Selle krooniks peetakse käimasolevat koolikompleksi rekonstrueerimist. Ehitus põhineb suurelt osalt Olga Barabaneri visioonile uuest koolist. Koolist suure tähega, mitte ainult koolimajast. Olga on innustunud Rohelise Pöörde läbiviija. Kooli on planeeritud konteineraiad, minikasvuhooned ja putukamajad kooli õuele – seda kõike mitte dekoratiivsetel eesmärkidel, vaid selleks, et lapsed saaksid maast madalast aru, et see on osa meie maailmast. 

Haabersti aasta staažikas õpetaja on Haabersti Vene Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ülle Kõllo. Tema tööd iseloomustavad kõrge professionaalne tase, loominguline suhtumine igasse tundi, õpetamise meetodite ja vormide mitmekesisus ningomapärasus ja õppematerjali uudsus. Ülle tunnid on alati hoolikalt ette valmistatud ning haaravad õpilasi oma huvitavate ülesannetega. Karismaatilise isiksusena on ta populaarne nii õpilaste kui ka kolleegide hulgas.

Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja on Tallinna Nurmenuku lasteaia sõimerühma õpetaja Meelika Jürnas. Meelikale on südamelähedased just kõige pisemad. Meelika on väga sõbralik, vastutustundlik ning loominguline. Kõige olulisemaks peab ta lastega  hea kontakti loomist, et laps sooviks lasteaeda tulla, seal olla ning lapsevanemad hakkaksid õpetajaid ja lasteaeda usaldama. Kuna alla 3 aastaste laste püsivus on väga lühiajaline, siis tuleb neile pidevalt pakkuda midagi, mis lastele põnev ja kaasahaarav oleks. Meelika on loonud toapõrandale ralliradasid, andnud lastel esimesi teadmisi robootiliste vahendite kohta, valmistanud koos lastega toitu ning toonud rühma akvaariumisse vihmaussid, kelle toimetamisi lastel põnev jälgida on. 

Haabersti parim õpetaja abi on Tallinna  Lasteaias Vikerkaar töötav Gisela Valgemäe. Gisela Valgemäe on töötanud õpetaja abina Tallinna Lasteaias Vikerkaar 17 aastat. Ta on väga hea suhtleja ning leiab alati kiirelt ühise keele nii laste, lapsevanemate kui ka kolleegidega. Ta on sõbralik, abivalmis ning  energiline. Teda iseloomustab suur soov tegeleda lastega. Gisela ulatab alati oma abistava käe õppekäikude organiseerimisel ja läbiviimisel. Samuti toetab ta aktiivselt laste kokandus- ja aiandustegevusi ning võtab osa nii lasteaia kui rühmasisestest üritustest. 

Haabersti aasta parima kooliõpetaja tiitli pälvis Tallinna Õismäe Gümnaasiumi keemia- ja geograafiaõpetaja Airi Nurk. Airi on töötanud Tallinna Õismäe Gümnaasiumis alates 2004. aastast. Lisaks keemiale ja geograafiale õpetab ta ka loodusõpetust ja inimeseõpetust ning gümnaasiumis turismigeograafia valikkursust. Klassijuhatajana on Airi mõistev, kannatlik ja järjekindel. Õpilased usaldavad ja hindavad teda väga. Airi püüab õpilastes kasvatada hoolivust, koolikiusamise märkamist ja takistamist. Õpilased hindavad ka tema pühendumust oma tööle, põhjalikkust ning tähelepanelikkust. Ta on alati valmis nõu ja jõuga abiks olema. Airi on innovaatiline õpetaja. Kolleegid hindavad Airi koostöövalmidust, tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist. Ta teeb oma tööd südamega ja temast võetakse eeskuju. Airi on kindlasti üks neist õpetajatest, tänu kellele on kooli reaal- ja loodusharu õpilaste hulgas nii populaarne.

E-õppe innovatiivne projekt on Tallinna Õismäe Vene Lütseumi korraldatud "Haabersti sõbralik robootikaturniir". See on seni esimene ja ainus robootikaturniir Eestis, kus õpilased lahendasid robotitega ülesandeid kodus. Kohtunikud kontrollisid mitte ainult ülesannete lahendamist robotitega, vaid ka  programmide koode,  nende ökonoomsust, sihipärasust, samuti andurite kasutamist. Pidulik turniiri avamine oli GoogleMeet ksekkonnas ning kogu turniiri vältel said õpilased kohtunikelt videosilla tuge. Esimest korda toimus turniir paralleelselt nii eesti kui vene keeles. 

Laadimine...Laadimine...