2 kommentaari

paragrahv

Vasta kommentaarile

https://www.eesti.ca/andres-raid-rahvas-nansipelosilikeks-keelemuutusteks-valmis-panna-uu/article57791

Aga konkreetsel juhul on Pelosi seltskond toonud välja ekstra paragrahvi 8 (c) (3) reegel XXIII, kus „ema, isa, poeg, tütar, vend, õde, onu, tädi, äi, ämm, kasupoeg, kasutütar ….peaksid olema edaspidi nimetatud vanem laps, järeltulija, kasulaps, kasuvanem, venna või õe asemel vanema teine järeltulija….“ (nimekiri on detailsem ja üsna mahukas). „Edaspidi ei tohi Koja liige, delegaat vms olla inimene, kel on suhteid isikuga, kes neid reegleid ei austa“ – ei, see pole nali, vaid ametlik tegevuskava!!!

https://uueduudised.ee/uudis/maailm/ameerika-absurd-uued-voimud-tahavad-peremoisted-sootuteks-muuta/
Ameerika Ühendriikide esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja esindajatekoja kodukorraga tegelev James McGovern avalikustasid reedel uue kongressi reglemendi, mis sisaldab ka n-ö tulevikule suunatud ettepanekuid. Üks sellistest ettepanekutest on lõpetada inimese soole viitavate sõnade nagu isa, ema, poeg ja tütar kasutamine.

uuseurooplane

Vasta kommentaarile

https://objektiiv.ee/feminist-kapitalismi-lammutamiseks-tuleb-kaotada-perekond/
Feministlik teoreetik Sophie Lewis kirjutab oma uues raamatus “Täielik surrogaatlus: feminism perekonna vastu”, et kapitalismi lammutamiseks tuleb esmalt kaotada perekond, kuna “seal kasvatatakse meid töölisteks ning sooliselt binaarse ja rassiliselt kihistunud süsteemi heteroseksuaalseteks liikmeteks”. Samuti tuleks tema arvates muuta ema ja lapse vaheline side “ebaloomulikuks”, kuna lapsed peaksid kuuluma vaid iseendale ning neid peaks kasvatama kommuun.

https://objektiiv.ee/kultuurimarksism-kui-vandenou/
Eraomand, perekond ja isamaalisus kui väärtused ning neid tähtsaks pidavad ideoloogiad kuulutati vaenlasteks juba 1848. aastal „Kommunistliku partei manifestis".
Perekond pidi marksismi järgi olema üksnes eraomandist tingitud nähtus ning koos eraomandi kaotamisega pidi tähtsusetuks muutuma ka perekond. Selle praktiliseks ettevalmistuseks lõpetati abielude sõlmimine ning hakati neid üksnes formaalselt registreerima. Lapsed eemaldati vanemate juurest ning paigutati eraldi lastekodudesse, -laagritesse jm kasvatusasutustesse. Propageeriti klassivõitlust perekonna sees, vanemate ja laste vahelisi konflikte (legend Pavlik Morozovist jmt).

Laadimine...Laadimine...