Grete Šillis: Mul on isaga vedanud

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis koos isaga Nõmme Rahu kirikus.

 

Pilt: Endel Apsalon

Grete Šillis: Mul on isaga vedanud

Grete Šillis

"Olgu emad kui tahes tublid ja mehiselt pere eest väljas – isa roll inimese kujunemisel on siiski hindamatu," kirjutab arvamusloos Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

"Läksin hommikul tööle, tulin õhtul koju – aga lapsed olid vahepeal suureks saanud," ütles hiljaaegu üks minu arstist tuttav. See imestuse ja kahetsusega öeldud lause võttis kokku meie argipäevade kibeda tõe: me töötame nii palju, et laste kasvamist peaaegu ei näegi. Eriti puudutab see meie vastutustundlikke ja töökaid isasid, kes rabavad mitmel rindel, et perel kõik vajalik olemas oleks.

Minul on isaga vedanud, ta on mu parim sõber, kellel on alati minu jaoks aega. Kui olin väike, siis olid tal kõik minu esinemised kirjas ja ta oli võimalusel alati kohal. Minu 3-4aastaselt tehtud kunstiplätserdused on tal endiselt kaminaruumi seinal. Nüüd, kui olen linnaosavanem, osaleb ta endiselt mu tegevustes, on aktiivne jagama Nõmme elu puudutavaid teemasid jpm. Lisaks sellele on ta traditsioone austav, alati viisakas, lugupidav ja tähelepanelik mees kõigi, eriti õrnema soo suhtes – kui daamil on vaja mantlit selga aidata, ust avada, on ta kui võluväel alati olemas. Selline jutt võib nüüd küll feministid tagajalgadele ajada, aga minu jaoks kehastab see isa mehelikkust parimas mõttes ja ma pean sellest sügavalt lugu. On suur privileeg, kui sul on niisugune isa. Olen talle väga tänulik – ja loodan, et Eestis on üha rohkem neid, kes võivad oma isa kohta sama öelda.

Muidugi on isa ja pereisa jaoks suur kunst leida niisugune kompromiss pere- ja tööelu vahel, et kumbki ei kannataks. Aeg on selline. Vanemahüvitise nüüdseks korrastatud süsteem pakub väikelaste isadele Eestis siiski võimaluse see kompromiss pere kasuks pöörata.   

Emapuhkus ja isapuhkus

Vanemahüvitist makstakse Eestis 435 päeva. Vanemahüvitise süsteemi korrastamisega kehtestati isadele õigus vanemahüvitisele, mis ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi. 30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist on võimalik kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ning seda võib kasutada nii ühes osas kui ka osade kaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed 10 päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib, ning ülejäänud 20 päeva, kui laps on juba aasta või pooleteisene.

2019. aasta 1. septembrist muutus Eestis vanemahüvitise arvestusperiood ehk vanemahüvitist hakatakse arvutama raseduseelse ehk lapse sünnist üheksale kuule eelnenud 12 kalendrikuu alusel. Esimesed 70 päeva saab hüvitist lapse ema. Pärast seda võivad lapsevanemad ise otsustada, kumb vanem hüvitist saama hakkab. Hüvitist võivad vanemad saada ka kordamööda, eelisõigus on sellel vanemal, kes viibib lapsehoolduspuhkusel.

Isad mujal maailmas

Võrreldes rikkaimate riikide lapsehoolduspuhkuse tingimusi, tuleb välja, et kõigest pooled riigid pakuvad kuni kuue kuu pikkust lapsehoolduspuhkust koos lapsehooldustasuga. Eesti on tabelis esirinnas, pakkudes kõige pikemat makstud lapsehoolduspuhkust – 85 nädalat. ÜRO lastefondi UNICEFi poolt läbi viidud uuringust ilmneb, et Eestile järgnevad Ungari (72 nädalat) ja Bulgaaria (65 nädalat).

USA on ainus suurriik, kus puudub emapalk. FMLA (The Family Medical Leave Act) on üleriigiline seadus, mis pakub tasustamata töökaitset kuni 12 nädala jooksul meestele ja naistele, kes vastavad kvalifikatsioonile. FMLA järgi on tüüpiline rasedus- ja sünnituspuhkus vahemikus 0–12 nädalat.

Jaapan on aga riik, mis pakub isadele makstud kuuekuulist puhkust, ent kahekümnest isast kasutab antud võimalust kõigest üks (andmed pärinevad 2017. aastast).

Suurbritannias on aga seadusjärgne rasedus- ja sünnituspuhkus 52 nädalat. Kohustuslikku rasedus- ja sünnitushüvitist (SMP) makstakse kuni 39 nädalat.

Eelnevast näeme, et Eestis mõeldakse lastega peredele ja lapsevanemaks sh isaks olemisele riiklikul tasemel rohkem, kui nii mõneski muus maailma nurgas. On rõõm tõdeda, et meie noored isad oskavad seda hinnata. Statistika ütleb, et näiteks 2018. aastal kasutas Eestis isapuhkust 72% kõigist neist meestest, kel oli selleks õigus, vanemahüvitise saajate hulgas oli isasid 10,9% ja esmakordselt määrati vanemahüvitist 1910 isale.

Kõik need numbrid ei räägi aga mitte ainult isadest – eelkõige räägib see lastest, kel on ikka rohkem põhjust öelda, et neil on isaga vedanud, sest isa on võtnud nende jaoks aega.

Las head isad puhkavad ka koos lastega, see on väärt kogemus kõigile osapooltele.

Ilusat isadepäeva! 

 

 

Foto1: Grete Šillis koos isaga Nõmme linnaosa valitsuse poolt korraldatud heategevuslikul 1. advendikontserdil Nõmme Rahu kirikus, 2. detsembril 2018. Foto: Endel Apsalon

Foto2: Grete Šillis, Nõmme linnaosa vanem

Laadimine...Laadimine...